Certamen Música Coral Noticies

XXII Certamen Coral de “Villancicos de Molina de Segura”

Podran participar en el certamen tots els cors mixtes o de veus iguals
que estiguen constituïts per un nombre mínim de 16 components.

1ª.- Podran participar en el certamen tots els cors mixtes o de veus iguals
que estiguen constituïts per un nombre mínim de 16 components.
2ª.- L’organització designarà un Comitè Tècnic que seleccionarà, entre els
aspirants, un màxim de tres cors per participar en el certamen.
3ª.- El concurs tindrà lloc el dia 22 de Desembre de 2018 a les 20 hores, al
Teatre “Vila de Molina”, de Molina de Segura.
4ª.- L’ordre d’intervenció dels cors es determinarà per un sorteig que es
s’efectuarà en lloc i hora que s’anunciarà prèviament l’organització.
5ª.- Els cors hauran d’interpretar quatre obres:

 1. Nadala obligat: Alegría en el corazón de Pedro Sandoval, harmonitzat
  per Bernadet Kühne.
  Es pot obtenir aquesta obra obligada en el següent enllaç:
  https://drive.google.com/open?id=1xZEch8Hk1xdH3w_GJAj4YfhRU8NsYqc4
 2. Composició nadalenca lliure.
 3. Composició polifònica lliure no nadalenca.
 4. Composició polifònica lliure no nadalenca.
  L’organització vol estimular la pràctica del cant coral acompanyat per
  la qual cosa, fins a dos de les obres lliures, podran ser acompanyades amb piano i / o amb altres instruments, amb un màxim de quatre instrumentistes.
  El cor que no vulgui acollir-se a aquesta recomanació no serà, en cap cas, penalitzat. Les obres s’interpretaran en l’ordre esmentat.
  El temps d’execució de les quatre obres no ha d’excedir els 20 minuts
  sent penalitzat aquell cor que superi aquest temps d’intervenció.
  Qualsevol modificació en les obres triades s’haurà de sotmetre a l’acceptació del Comitè Tècnic del Certamen, com més tard, dues setmanes abans de la celebració del concurs.
  6ª.- Premis del Certamen:
  1er. Premi: 1.500 euros i placa commemorativa.
  2n Premi: 1.000 euros i placa commemorativa.
  3er. Premi: 500 euros i placa commemorativa.
  Premi del públic: 300 euros i placa commemorativa.
  7ª.- El Jurat serà designat per l’organització i estarà compost per especialistes en el món de la Música Coral. El seu veredicte serà inapel·lable, podent deixar desert o atorgar “ex aequo” algun dels premis si ho considera oportú.

8ª.- Els cors interessats a participar en el Certamen, abans del 22 d’octubre de 2018 a les 24 hores, han d’emplenar el formulari al qual es pot accedir mitjançant el següent enllaç:
https://goo.gl/forms/G7cCCtd4p8O2Vv6K2
A més, hauran d’enviar a certamenvillancicosdemolina@gmail.com
els documents que s’enumeren:
1.- Una còpia en pdf de cadascuna de les partitures de lliure elecció.
2.- Currículum i fotografia del cor.
3.- Enregistrament recent d’àudio o de vídeo o enllaç per poder escoltar el cor.
Abans del dia 30 d’octubre de 2018 l’organització confirmarà als cors seleccionats seva participació en el concurs. De la mateixa manera, informarà dels cors que, si escau, queden en llista d’espera per possibles incidències o renúncies dels seleccionats.
Per a qualsevol dubte que pugui sorgir, els cors poden dirigir-se al telèfon del Comitè Tècnic: 650 476 100 o al correu anterior.
9ª.- Un cop coneguda la seva selecció, cada cor ha de confirmar la seva participació mitjançant una fiança de 200 euros, a ingressar en el següent compte:
Entitat: CAJAMAR
Titular: CORAL KODÁLY
IBAN: ES03 3058 0334 5427 2000 9167
Aquesta quantitat serà retornada el dia del concurs, tenint de termini fins al 10 de novembre per fer-la arribar a l’organització. Amb el mateix termini, ha de remetre a l’organització
us textos de les obres de lliure elecció amb la seva traducció al castellà, en cas que siga procedent, i un breu comentari de les obres.
10ª.-la organització podrà editar discogràficament i gravar en vídeo les obres interpretades en aquest Certamen, no podent les entitats participants reclamar per això rets d’interpretació o d’imatge.
11ª.- L’organització estarà facultada per resoldre qualsevol incidència no prevista en aquestes bases.
12ª.- La participació en el XI Certamen Coral “Nadales de Molina» implica l’acceptació plena de les presents bases.

A %d blogueros les gusta esto: