Composició Concurs Noticies

I Concurs de composició coral convocat pel Cor de la Vila de Godella

El Cor de la Vila de Godella, per commemorar el seu XXV aniversari, convoca el I Concurs de composició coral d’obres per a cor mixt, que es regirà per les següents bases:

Primera.- Podrà prendre part en aquest concurs qualsevol persona, sense distinció d’edat, residència o nacionalitat. Cada autor podrà presentar a aquest concurs una única obra.

Segona.- Les obres corals hauran de ser escrites a quatre veus mixtes, “a cappella”, sense acompanyament instrumental, sense “divisi” en les veus i amb un grau de dificultat assumible per un cor amateur. Temàtica lliure, però no nadalenca ni religiosa. La durada aproximada ha de ser d’entre tres i cinc minuts. Les obres han de ser originals i inèdites, no interpretades anteriorment en públic ni premiades o pendents de veredicte en cap altre concurs. No poden ser arranjaments o adaptacions d’obres existents. La composició ha de constituir una obra en si mateixa, no presentant-se en forma de suite o cançons separades.

Tercera.- El text estarà escrit en valencià. Cada compositor és el responsable de la utilització del text triat, i ha de disposar dels drets o permisos necessaris per a la seva utilització.

Quarta.- La partitura s’ha de presentar en format A4 en vertical, amb les pàgines numerades, preferentment utilitzant per a això qualsevol dels programes informàtics existents d’edició de partitures. En el cas de presentar una partitura manuscrita, ha de ser perfectament llegible, no tenint ratllades o equívocs. S’agrairà l’enviament de l’obra en format àudio (MIDI, mp3 o semblant) per correu electrònic.

Cinquena.- S’han de presentar 5 còpies de la partitura en un sobre tancat en l’exterior ha de figurar el títol de la mateixa. A més s’ha d’incloure un altre sobre tancat en l’exterior ha de figurar el títol de l’obra contenint una fotocòpia del DNI i un full amb les dades del compositor actualitzats, incloent número de telèfon i correu electrònic. En cap cas ha de figurar el nom del compositor en les partitures ni a l’exterior dels sobres. Aquest últim sobre només s’obrirà en el cas que l’obra resulti premiada.

Sisena.- Les obres han de ser rebudes a la seu del Cor de la Vila de Godella abans del 28 de desembre de 2018 a les 20:00 hores. Han de ser enviades per correu a:
Cor de la Vila, de Godella
Apartat de correus nº 4.
46110 Godella.
Si es desitja presentar personalment, concertar cita mitjançant correu electrònic a cordelavila@cordelavila.es.

Setena.- S’estableix un premi únic de 300 €, subjecte a la normativa fiscal vigent. El jurat podrà declarar desert el concurs si considera que les obres presentades no reuneixen els requisits necessaris per a ser premiades.

Vuitena.- El jurat estarà compost pel director del Cor de la Vila de Godella i diverses persones de reconegut prestigi de l’àmbit coral. Formaran part també del jurat la secretària i la presidenta del Cor de la Vila de Godella, participant amb veu però no amb vot en les deliberacions del jurat.

Novena.- La decisió del jurat es farà públic al llarg del mes de gener de 2019, mitjançant comunicació a la pàgina web del cor i en xarxes socials. Així mateix, es contactarà amb el premiat.

Desena.- L’obra premiada s’estrenarà en el concert del XXV Aniversari del Cor de la Vila de Godella que se celebrarà al Palau de la Música de València el diumenge 23 de juny de 2019. En aquest acte es farà entrega del premi i de un document acreditatiu al compositor de l’obra guanyadora.

Onzena.- L’obra premiada quedarà en poder del Cor de la Vila de Godella, cedint l’autor els drets de la mateixa. Les partitures que no resultin premiades seran retornades als seus autors si aquests ho sol·liciten.

Dotzena.- La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les presents bases. El Cor de la Vila de resoldre qualsevol incidència que per error, omissió o causes alienes pogués produir-se i no estigui reflectida en les presents bases.

Per a qualsevol dubte o aclariment, contactar per correu electrònic:
cordelavila@cordelavila.es

A %d blogueros les gusta esto: